ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ  ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ  ΕΤΗ  2002-2005

 ΔΑΣΚΑΛΟΙ :    ΓΚΙΟΛΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

                  ΘΩΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  

                  ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ : ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ