2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Δημοτικό Σχολείο Κορωνίδας από τη σχολική χρονιά 2002-2003 λειτουργεί ως ολοήμερο απασχολώντας τρεις εκπαιδευτικούς. Ένας δάσκαλος έχει αναλάβει τις τάξεις β’, ε’ και στ’ και μία δασκάλα τις τάξεις α’, γ’ και δ’. στο τμήμα του ολοήμερου είναι εγγεγραμμένοι  15 από τους συνολικά 17 μαθητές του σχολείου και τη διδασκαλία έχει αναλάβει ένας δάσκαλος σε συνδυασμό με άλλους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Το Δημοτικό Σχολείο συστεγάζεται με το μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Κορωνίδας στο κτίριο του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε το έτος 1939. ξεχωριστός είναι ο προαύλιος χώρος του σχολείου ο οποίος συνδυάζει την ευρυχωρία και την ασφάλεια μέσα σε ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Το  εκπαιδευτικό προσωπικό που υφίσταται έχει διορισθεί το σχολικό έτος 2005-2006 και αποτελείται από τους εξής:

 

Θώδα Αριστείδη- Προϊστάμενο και Υπεύθυνο Β’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων

Μαυρομουστάκου Ελενα- Υπεύθυνη Α’, Γ’, και Δ’ τάξεων

 

Στο σχολικό δυναμικό επίσης εντάσσονται και οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί:

 

Μακρινού Παρασκευή- Υπεύθυνη μουσικής

 

Με τη διαρκή φροντίδα των τοπικών παραγόντων των εκπαιδευτικών αλλά και τη γενναιόδωρη συμμετοχή του κόσμου η σχολική μονάδα  αναπτύσσεται σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες προσφέροντας στο μέτρο του εφικτού ένα σχολικό περιβάλλον εφάμιλλο με αυτό μεγαλυτέρων πόλεων.

Μετά την πρόσφατη ανακαίνιση (2002-2003) του κτιρίου δημιουργήθηκε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  με τραπεζαρία και εργαστήριο πληροφορικής προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του ολοήμερου τμήματος.